Hur ofta får bebisen vaccin?

Vaccin är något man börjar ta som liten, och sedan följder de med hela livet. Man kan vaccinera sig mot allt från cancer till tuberkulos, kikhosta, mässling, hepatit, influensa och annat. Men när och hur ofta ska bebisen få vaccin och mot vad ges sprutorna? Det tar vi upp här nedan.

De första sprutorna

När barnet är tre månader gammal får det sina första vacciner enligt det allmänna vaccinationsprogrammet. I det ingår vaccin mot difteri, stelkramp, polio, kikhosta, haemophilus influenzae typ b, samt ytterligare en spruta mot pneumokocker. Precis samma sprutor ges när barnet är fem månader gammalt. Den tredje och sista dosen med de här två sprutorna ges sedan när barnet fyller ett år. Då har barnet ett gott skydd mot den här typen av sjukdomar. När det gäller stelkrampsskyddet behöver det dock förbättras efter ett par år. Därför får barnet en sådan spruta till när det är fem år och sedan ytterligare i skolåldern. När barnet är 18 månader är det dags för en spruta mot mässling, påssjuka och röda hund. Sedan dröjer det tills barnet är fem år gammalt innan det ska ha nästa vaccin, om inte resor eller liknande inträffar däremellan. Vid fem års ålder kommer nämligen ytterligare en spruta mot  difteri, stelkramp, polio och kikhosta. Efter det tar sedan skolhälsovården över och ger barnet dess fortsatta vacciner.

Ett nödvändigt ont

En bebis som får vaccin kan vanligen skrika och gråta en del. Sprutan kan kännas lite och ofta blir barnet lite dåsigt och febrigt ett par dagar efteråt. Vaccin är dock i de allra flesta fall ett nödvändigt ont. I några fall kan det dock finnas skäl att inte vaccinera barnet, till exempel vid viss allergi. Det bör man dock rådgöra med barnets läkare om, så att ingen viktigt missas.